เวทีสรุปบทเรียนการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 คณะทำงานวิจัยนำโดย รศ.ดร.ฉลาด  จันทรสมบัติ ได้จัดสัมมนาเวทีสรุปบทเรียนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุขภาวะจังหวัดมหาสารคาม ระยะที่ 1 ปี 2554 ณ ห้องแก่งคูณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน

This entry was posted in ข่าว, ภาพกิจกรรม and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>