พิธีลงนามความร่วมมือพันธสัญญาการดำเนินงานและชี้แจงการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 คณะทำงานฯ ได้จัดงานพิธีลงนามความร่วมมือพันธสัญญาการดำเนินงานและชี้แจงการดำเนินงาน โครงการพัฒนาความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุขภาวะจังหวัดมหาสารคาม ระยะที่ 1 (ปี 2554 )

 

This entry was posted in ข่าว. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>